Biblioteca Wiki Minitool

Què és el procés Perfmon.exe i com solucionar-hi problemes? [Wiki MiniTool]