Recuperació de dades

Els fitxers copiats a una unitat USB desapareixen? Recuperar dades i solucionar-ho