Recuperació de dades

Com bloquejar les cel·les de desbloqueig a Excel per protegir-les i desprotegir-les?